Golden mediums & additives giver uendelig kontrol og muligheder med akrylmaling. Medier kontrollerer gennemsigtighed, viskositet og glans, mens tilsætninger (additives) styrer malingens arbejdsegenskaber.Medium 3535,Golden Airbrush Medium, modificerer GOLDEN Fluid Acrylics til sprayanvendelse ved at reducere tilstopning og ophobning af maling i spraydåsens mundstykke under arbejdet.119 ml.