Golden mediums & additives giver uendelig kontrol og muligheder med akrylmaling. Medier kontrollerer gennemsigtighed, viskositet og glans, mens tilsætninger (additives) styrer malingens arbejdsegenskaber.Medium 3580,Golden Retarder er et additiv, som forlænger akrylmalingens tørretid ved at lade vandet fordampe langsommere.Tilsæt maks. 15% til tyk påføring, maks. 30% til tynd påføring. 119 ml.