Golden mediums & additives giver uendelig kontrol og muligheder med akrylmaling. Medier kontrollerer gennemsigtighed, viskositet og glans, mens tilsætninger (additives) styrer malingens arbejdsegenskaber.Medium 3590,Golden Wetting Agent (tidligere Acrylic Flow Release), et flydende medie som reducerer overfladespænding i akrylemulsion eller akrylmaling.Tilsættes i akrylmalinger for at gøre malingen mere letflydende. 119 ml.