Golden mediums & additives giver uendelig kontrol og muligheder med akrylmaling. Medier kontrollerer gennemsigtighed, viskositet og glans, mens tilsætninger (additives) styrer malingens arbejdsegenskaber.Medium 3721,Golden Acrylic Glazing Liquid (Satin) er et laseringsmedie, som forlænger akrylmalingens tørretid, så man kan arbejde på nogenlunde samme måde som med oliemaling.Tørrer helt transparent og er meget fleksibelt, vandfast og UV-bestandigt. 237 ml.