Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Konkurranse: Hobbylack 40 år

I 40 år har vår populære hobbylakk vært brukt til hobby og håndverk av alle typer, og nå har du sjansen til å vise dine beste verk i konkurransen vår!

Slik deltar du i konkurransen

Del et bilde av hobbylakkprosjektet ditt, gammelt eller nytt, og tagg innlegget med #hobbylack40years og @panduroofficial på Instagram. Da får du sjansen til å vinne et komplett sett med vår hobbylakk i hele fargeskalaen!

Delta innen 9. mars 2022!

Konkurransevilkår for Hobbylack 40 år

Slik deltar du i konkurransen

Del et bilde av hobbylackprosjektet ditt, gammelt eller nytt, og tagg innlegget med #hobbylack40years og @panduroofficial på Instagram i perioden fra og med 17.01.2022 til og med 09.03.2022.

Opplysninger om arrangør og hvordan du deltar

Konkurransen arrangeres av Panduro og foregår på Instagram fra 17.01.2022 til og med 09.03.2022. Når du laster opp bildet på Instagram og tagger det med #pandurobyme, godtar du din deltagelse i konkurransen og konkurransevilkårene, og du forplikter deg til å rette deg etter brukervilkårene for Instagram. For å kunne delta i konkurransen og sende inn ditt konkurransebidrag må du ha en åpen Instagram-profil under hele den oppgitte konkurranseperioden.

Ved å delta i konkurransen bekrefter du også at du selv har tatt bildet du bruker for å delta i konkurransen, og at du innehar samtlige rettigheter til bildet. Videre må du ha forsikret deg om at eventuelle personer på bildet samtykker til at bildet sendes til Panduro innenfor rammen for konkurransen, og at bildet kan brukes til de markedsføringsformål som fremgår av disse konkurransevilkårene. Panduro kan forlange en skriftlig dokumentasjon på dette med det formål å sikre at disse betingelsene etterleves. Panduro forbeholder seg retten til å flagge og diskvalifisere bilder som vurderes å være ulovlige, eller på annet vis etisk eller moralsk upassende, på samme måte som slike bilder som kan være gjenstand for rettighetskrenkelse eller som på annet vis er i strid med konkurransevilkårene.

Regler

Du må være 18 år eller eldre og bosatt i Sverige, Norge, Danmark eller Grønland for å delta i konkurransen. Du kan bare delta i ditt eget navn. Ansatte hos Panduro og deres pårørende kan ikke delta i konkurransen.

Premie

Vinnerens premie er et komplett sett med Panduros hobbylack i hele fargeskalaen.

Gevinsten kan ikke løses inn mot kontanter, byttes mot noe annet eller overlates til en annen. Gevinsten er personlig, og en eventuell skatt på gevinsten betales av vinneren.

Kåring av vinner

Alle konkurransebidrag som lastes opp på Instagram og tagges med emneknaggene #hobbylack40years og @panduroofficial, vil bli bedømt av en jury. Etter konkurransens siste dag vil juryen utnevne en vinner basert på konkurransebidragets idé og kreativitet.

Navnet på vinneren vil bli kunngjort på Instagram senest 31.03.2022. Det er ikke mulig å klage på juryens beslutning. Vinneren meddeles på @panduroofficial, og må deretter sende sine kontaktopplysninger i DM. Som konkurransedeltaker har du ansvar for å påse at kontaktopplysningene dine er riktig utfylt.

Hvis vi ikke får kontakt med vinneren innen 14 dager etter at denne har blitt kunngjort, forfaller gevinsten og det utropes en annen vinner. Den som først ble utropt til vinner vil ikke motta noen kompensasjon.

Retten til å bruke de opplastede konkurransebidragene

Når du laster opp bidraget ditt på Instagram, legger til emneknaggen og velger å delta i konkurransen, gir du Panduro Hobby AB i Sverige, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark retten til fritt å bruke konkurransebidraget ditt i alle de nevnte selskapenes markedsføring under hele konkurranseperioden og i opptil ett år etter at vinneren har blitt kunngjort. Dette innebærer at Panduro Hobby AB i Sverige, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark kan bruke alle konkurransebidragene på valgfritt vis, uten begrensning i omfang og territorium, men likevel innenfor rammene til de respektive selskapenes normale virksomhet og i tråd med lover og god skikk. Panduro Hobby AB i Sverige, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark eier dermed retten til fritt å bruke alle innsendte konkurransebidrag, i sin helhet eller delvis, i all administrasjon rundt konkurransen så vel som i markedsføringsøyemed i samtlige av de kanaler/medier som selskapene benytter seg av både under konkurransen og etterpå, inkludert, men ikke utelukkende, annonser i aviser, tv, internett inkludert sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram osv. Merk deg at dette gjelder også om du ikke kåres som vinner.

Retten til å bruke vinnerbidraget

Dersom du vinner konkurransen, overlater du rådighetsretten eksklusivt til Panduro Hobby AB i Sverige, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark, som kan bruke vinnerbidraget på valgfritt vis, uten begrensning i tid, omfang og territorium, men likevel innenfor rammene til deres normale virksomhet og i tråd med lover og god skikk.

Øvrig

Panduro tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer under deltakelsen som skyldes deltakerens datautstyr, mobiltelefon, internettilkobling eller tilsvarende.

Konkurransen er på ingen måte sponset, administrert eller sammenkoblet med Instagram eller Facebook.

Håndtering av personopplysninger

Ved å delta i konkurransen samtykker du til at Panduro kan registrere og bruke personopplysningene du oppgir for å administrere konkurransen, som navn, e-postadresse og Instagram-profil. Panduro vil bare bruke de personopplysningene du oppgir for å delta i konkurransen, til å administrere konkurransen.
Personopplysningene, bortsett fra eventuelle opplastede bilder der det forekommer personer, vil ikke bli brukt til markedsføring.

Av skattetekniske årsaker og for å verifisere alder vil vi også behøve vinnerens personnummer og kontaktopplysninger.

Du har rett til å forlange informasjon fra Panduro om behandlingen av dine personopplysninger og at feilaktige opplysninger blir rettet. All håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med Panduros integritetspolicy. Alle spørsmål gjeldende håndtering av personopplysninger eller endring av feilaktige opplysninger rettes til Panduros kundeservice.

Trykkfeil eller utilsiktede misforståelser

Panduro Hobby AB eller andre parter som medvirker direkte eller indirekte i denne konkurransen, har ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med konkurransen.

Ansvarlig for konkurransen og dataansvarlig

Panduro Hobby AB
205 14 Malmö
Sverige
Telefon: +47 69 36 45 00
E-post: customercare@panduro.no

Organisasjonsnummer: 556073-6356

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Panduro Hobby Customer Care.
Følg oss gjerne på Instagram @panduroofficial og på www.facebook.com/pandurohobby.no