Rund bakepensel, kjøkkenredskap i tre med nylonbust (aluminiumfeste). Næringsmiddelgodkjente. Ø 20 mm/14 cm.