Beckers Primex Tregrunning, til utendørsbruk. Grunn ordentlig, da slipper du å male om fasaden like ofte. Primex Tregrunning er en vannløselig alkydbasert grunning som males på trefasader, vinduer og annet treverk utendørs. Malingen beskytter mot opptak av fukt og gir sammen med øvrige produkter i Beckers fasadesystem et sluttresultat som holder lengre. MATERIALFORBRUK: 4-8 m²/L og strøk, avhengig av underlag. VERKTØY: Pensel, rulle, sprøyte. MALETEMPERATUR: Min +7°C. TØRKETID (ved +23°C og 50% relativ luftfuktighet): Støvtørr etter 4-6 timer. Overmalbar etter ca. ett døgn. VERKTØY RENGJØRES MED: Vann eller penselvask. Innhold 0,5 liter.