Leather's Choice lærfarge, narvsverte i plastflaske, påføringssvamp (4x7x3 cm) følger med. Innhold 40 ml. Lærfargen trenger inn i læret/skinnet og farger det et stykke inn. Resultatet kan variere avhengig av kvaliteten på grunnmaterialet. Bruksanvisning: Læret må være rent og tørt. Vask eventuelt av med sprit før farging. Rist flasken ordentlig. Test alltid fargen på et sted som ikke synes før du begynner. Påfør lærfargen med en klut eller svamp, og bruk rikelig med farge. Gjenta til du har oppnådd ønsket fargedybde. Etterpå kan læret pusses med en ren og myk klut. Da fjernes eventuell overskuddsfarge. Vedlikehold med Leather's Choice lærfett (se 107728). Inneholder: Etanol propan-2-ol, 2-(butoksietoksy)etanol, 1-metoksi-2-propanol. Farge -Gull