Golden mediums & additives gir uendelig kontroll og muligheter med akrylmalinger. Medier kontrollerer gjennomsiktighet, viskositet og overflateglans, mens tilsetninger (additives) styrer malingens arbeidsegenskaper.Medium 3590,Golden Wetting Agent (tidligere Acrylic Flow Release), et flytemedium som reduserer overflatespenningen i akrylemulsjon eller akrylmaling.Tilsettes i akrylmalinger for å gjøre malingen mer lettflytende. 119 ml.