Golden mediums & additives gir uendelig kontroll og muligheter med akrylmalinger. Medier kontrollerer gjennomsiktighet, viskositet og overflateglans, mens tilsetninger (additives) styrer malingens arbeidsegenskaper.Medium 3510,Golden Polymer Medium (Gloss) fortynner malingen og reduserer viskositeten, utmerket for lasering. Endrer ikke tørketiden. Øker malingens glans.Tørker helt transparent. Vannfast og UV-bestandig. Skal ikke brukes som sluttferniss. 236 ml.