Derwent Sketching Collection 48, i et meget iøyenfallende skrin kledd i mahognifiner samler Derwent mange av sine beste blyanter for den som liker å tegne med blyant, grafitt og deretter bruke pensel ovenpå det. I skrinets ryddige rader ligger følgende blyanter med mange ulike hardheter og funksjoner:

  • 20 blyanter (9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H og 9H)
  • 3 skisseblyanter (4B, 2B and HB) samt 3 vannløselige skisseblyanter (4B, HB and 8B)
  • 12 Graphitint-blyanter (fargeblyant) i fargene: Port, Aubergine, Dark indigo, Slate green, Ivy, Chestnut, Cool brow cocoa, Storm, Midnight black, Cloud grey og Cool grey
  • 4 vannløselige Graphitone sticks (grafittblyanter, 6B, 4B, 2B og 8B) samt 3 blyanter med tegnekull (Lys, medium og mørk)
  • 3 fargeblyanter i fargene: Sepia Red, Sanguine og Chinese white