Brett til 8 vannfarger. Plastpalett til 8 vannfarger og rom til pensel.