Tørrslipepapir, - slipekornbelagt universalpapir, for hånd- eller maskinsliping. Slipekornene finnes i ulike størrelser, der større korn gir grovere sliping. Finnes i 8 grovhetsgrader. Obs! Det groveste papiret har det laveste grovhetstallet. Jo høyere tall, desto finere slipepapir. Mål: 230x280 mm. Pris per ark. Grovhet:240