Drawing Pencil sett, fra Moleskine. Et oppsett med grafittblyanter av varierande intensitet for en rekke kunstnerlige og praktiske bruksområder. 5 blyanter: 6B, 4B, 2B, HB, H.