Modellhånd, av tre med bøyelige ledd. Høyde 25 cm.