Designerark "Konfirmation/Konfirmasjon", 305x305 mm. Vekt 230 g. Dobbeltsidige, med tekst på begge sider. Norsk/dansk, svensk/engelsk tekst. Syre- og ligninfrie. Pris pr. ark.Grønt