Stickers, av plast. 1 ark, 15x17 cm. Syre- og ligninfrie. Allmueblomster, 34 stk.