Rub on, 150x170 mm, fester på harde flater som f.eks. pappesker, papirark og tre. Pakke med 2 ark. SE ord sorte, 62 stk.