Feathers in different materials, lag egne fjær til å dekorere med av ulike materialer: Garn, leire, papir, stoff, nabbiperler og metallpapir. Ved hvert bilde vises hvilke materialer som er brukt.