Supermagneter, ekstra sterke. Fest huskelapper og lignende på metall, kjøleskapsdører m.m. Kan holde fast flere lag papir. Størrelse (diam.) og styrke er angitt nedenfor. Advarsel. Oppbevares utilgjengelig for barn. 5 mm/15 g. 8 stk. Holder ca. 5 A4-ark. Tykkelse 1,5 mm.