Fuglemater, med gjennomsiktig beholder. Fest først fuglebordet med sugepropper på utsiden av vinduets utside, deretter fester du speilfilmen på innsiden av vindusruten. Deretter kan du i ro og fred sitte inne i rommet og se på fuglene der ute når de kommer for å spise (fuglene bli ikke forstyrret fordi de ikke kan se gjennom filmen). Inkl. sugepropper og speilfilm. Mål 9x24 cm, høyde 20 cm. Viktig! Les instruksjonen som følger med nøye før du setter opp fuglemateren.