Trekuler, av bøk, umalte. Hull 8 mm. Pakke med 2 stk. Kube, 40x40 mm. Fasede kanter.