Trekuler, av bøk, umalte. Hull 8 mm.Ø 50 & 39 mm, 4 stk.Bredde 31 og 50 mm.