Trekuler, av bøk, umalte. Hull 8 mm. Ø 42 mm, 2 stk. Bredde 50 mm.