Nålesett, 2 skinnåler og 6 synåler. Fine å ha når du arbeider med f.eks. tinntrådbroderi.