Figurstanse 1", av metall, lengde 7,5 cm. Sirkel, Ø 25 mm.