Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Jultävling!

Ta chansen att visa upp ditt bästa julpyssel i vår kreativa jultävling! Kanske har du gjort en förtjusande julkrans till ytterdörren, vackra hängen till granen eller ett helt vinterlandskap med söta små tomtar?

Så här deltar du i tävlingen

Dela en bild av ditt bästa julpyssel och tagga med #panduroxmascraft och @panduroofficial på Instagram. Då får du chans att bli en av 10 lyckliga vinnare som får ett presentkort värt 500 kronor.

Delta senast 27 december 2022!

Tävlingsvillkor för Panduros jultävling 2022

Så här deltar du i tävlingen

Dela en bild av ditt bästa julpyssel och tagga med #panduroxmascraft och @panduroofficial på Instagram under perioden 2022-11-02 till och med 2022-12-27.

Arrangör och vad du behöver göra för att delta

Tävlingen arrangeras av Panduro och pågår på Instagram från 2022-11-02 till och med 2022-12-27. Genom att du laddar upp din bild på Instagram och taggar den med #panduroxmascraft och @panduroofficial godkänner du ditt deltagande i tävlingen, dessa tävlingsvillkor samt förbinder dig att respektera dina åtaganden i användarvillkoren för Instagram. För att kunna delta i tävlingen och skicka in ditt tävlingsbidrag måste du ha en öppen Instagram-profil under hela den angivna tävlingsperioden.

Genom att delta i tävlingen intygar du också att du själv har tagit bilden som du använder för att delta i tävlingen och att du innehar samtliga rättigheter till bilden. Vidare behöver du ha säkerställt att eventuella personer på bilden samtycker till att bilden skickas in till Panduro inom ramen för denna tävling och bilden kan användas för de marknadsföringsändamål som framgår av dessa tävlingsvillkor. Panduro kan komma att begära in skriftlig dokumentation för detta i syfte att säkerställa att detta efterlevs. Panduro förbehåller sig rätten att flagga och diskvalificera bilder som bedöms vara olagliga, eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande, liksom sådana bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång eller i övrigt agerar i strid med tävlingsvillkoren.

Behörighet

Du måste vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige, Norge, Danmark, Grönland eller Finland för att delta i tävlingen. Du får enbart tävla i ditt eget namn. Anställda på Panduro och anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.

Pris

Vinnarnas pris är varsitt presentkort på Panduro värt 500 kronor.

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare

Alla tävlingsbidrag som lagts upp på Instagram och taggats med hashtaggarna #panduroxmascraft och @panduroofficial bedöms av en jury. Efter tävlingens sista dag utser juryn 10 vinnare baserat på tävlingsbidragens idé och kreativitet.

Vinnarna kommer att tillkännages på Instagram senast 2023-01-15. Juryns beslut går ej att överklaga. Vinnarna meddelas på @panduroofficial, varefter vinnarna skickar sina kontaktuppgifter i DM. Som tävlingsdeltagare ansvarar du för att dina kontaktuppgifter är rätt ifyllda.

Om vi inte får kontakt med en utsedd vinnare inom 14 dagar efter denna har offentliggjorts förfaller vinsten och en annan vinnare kommer att utses. Ingen kompensation kommer att utgå till den som först utsågs.

Rätten att använda de uppladdade tävlingsbidragen

När ditt bidrag laddas upp på Instagram, hashtaggas och du väljer att delta i tävlingen, ger du Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark rätten att helt fritt använda ditt tävlingsbidrag i alla nämnda bolags marknadsföring under hela tävlingsperioden och i ett år från tillkännagivandet av vinnaren. Detta innebär att Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark får använda alla tävlingsbidragen på valfritt vis, utan begränsning i omfattning och territorium, dock endast inom respektive bolags normala verksamhet och i enlighet med lag och god sed. Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark äger därmed rätten att fritt använda alla inlämnade tävlingsbidrag, i sin helhet eller delvis, i all administration kring tävlingen såväl som i marknadsföringssyften i samtliga av de kanaler/medier som bolagen nyttjar såväl under tävlingen samt därefter inklusive men inte uteslutande annonser i tidningar, tv, internet inklusive sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram osv. Notera att detta gäller även om du inte utses till vinnare.

Rätten att använda vinnarbidraget

Om du utses som vinnare överlåter du förfoganderätt exklusivt till Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark som får använda ditt vinnarbidrag på valfritt vis, utan begränsning i tid, omfattning och territorium, dock endast inom deras normala verksamhet och i enlighet med lag och god sed.

Övrigt

Panduro tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande.

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med Instagram eller Facebook.

Hantering av personuppgifter

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Panduro kan registrera och använda de personuppgifter du uppger för att administrera tävlingen såsom namn, mejladress och Instagram-profil. De uppgifter du lämnar om dig själv för att delta i tävlingen, kommer Panduro enbart att använda för att administrera tävlingen. Personuppgifterna, bortsett från uppladdade bilder där personer eventuellt förekommer, kommer inte att användas till marknadsföring.

Av skattetekniska skäl och för att verifiera åldern kommer vi även att behöva personnummer och kontaktuppgifter från vinnaren.

Du har rätt att begära information från Panduro om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Panduros integritetspolicy. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter hänvisas till Panduros kundservice.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Panduro Hobby AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Ansvarig for tävlingen och dataansvarig

Panduro Hobby AB
205 14 Malmö
Sverige
Telefon: 040-552 500
E-post: customercare@panduro.se

Organisationsnummer: 556073-6356

Vid eventuella frågor, kontakta Panduro Hobby Customer Care.
Följ oss gärna på Instagram @panduroofficial och på www.facebook.com/pandurohobby.se

Trustpilot