En bra bok är guld värd, - inte minst för barn. Böcker och berättelser är viktiga för barnets utveckling och välbefinnande. Att läsa en god bok eller lyssna till en bra berättelse sätter direkt igång barnets fantasi och kreativitet. Och det kan aldrig börja för tidigt. Var det in... Läs mer