3Doodler start Essential Pen set, rita med en laddningsbar 3D-penna. Infoga plaststaven på baksidan av pennan, klicka för att starta (AV/PÅ knapp), grön lampa klar att rita, ladda pennan när orange lampa blinkar, anslut mikro-USB-kabel till strömkälla. Innehåll: 3D-penna, 48 plaststavar i 8 färger (biobaserat material), USB-kabel samt instruktions- och projektbok 42 sidor (EN, SV, DK, FIN, NO, EE). Från 8 år.