Möt våren och sommaren med härliga spel och lekar utomhus! Vänner, familj, högtider – allt blir roligare tillsammans, och varför inte lite kamratlig tävlan sinsemellan? Kämpa, slite och få gräsfläckar precis överallt. Vem är starkast?