Möt våren och sommaren med härliga spel och lekar utomhus! Vänner, familj, högtider – allt blir roligare tillsammans, och varför inte lite kamratlig tävlan sinsemellan? Plockepinn är aldrig fel! Speciellt inte utomhus.