Stora färgskolan, Ready mix Tempera, marknadens första Svanenmärkta hobbyfärg! Miljövänlig färdigblandad matt gouachefärg med hög täckförmåga, torkar snabbt. Kan användas på papper, papp, kartong och trä. Innehåll: 5 st à 500 ml (vit, gul, röd, blå, svart), 3 penslar, 2 paletter och färgskolans vägledning som är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur människor uppfattar dem, färgcirkelns uppbyggnad m.m men framförallt är färgskolan en guide för alla vuxna och barn som vill lär sig att blanda färg.