Glitter Tempera 5x100 ml, dessa färgerna ingår i en serie som är väl lämpad för barn. Var och en av färgerna har sina egna speciella egenskaper, och de kompletterar varandra väl. Alla färgerna är vattenbaserade. Glitter Tempera är lämplig som effektfärg och för tryck- och skrapte... Läs mer