Stor Målarlåda Creative Colors, Panduros nya stora och fenomenalt fina jumbo-låda med allt som tilltalar och stimulerar de yngstas kreativitet. Lådans innehåll är ett naturligt steg att ta efter fingerfärger och erbjuder en stor bredd av olika medier i utvalda basfärger. Här får ... Läs mer