Ready Mix Tempera, marknadens första Svanenmärkta hobbyfärg! Miljövänlig färdigblandad matt gouachefärg med hög täckförmåga, torkar snabbt. Kan användas på papper, papp, kartong och trä, lämplig för både barn och vuxna. Färgerna kan användas av barn från 3 år. -GulOpak 500 ml