Bentonit, ett råmaterial för glasyrtillverkning. Bentonit är ett ställmedel för glasyrer. En mycket plastisk vulkanisk lera som ökar lermassornas plasticitet. Innehåll 100% bentonit. Förpackning med 2 kg.