Chamotte vit, förpackning med 5 kg. Chamotte är bränd, mald eldfast lera. Finns i olika kornstorlek och tillsättes i leran för att öka dess styrka och eldfasthet. Kan även användas i dekorativt syfte när en rustik skärv vill uppnås. Storlek 0–1.0 mm