Cornish Stone, användes som ett alternativ till fältspat som högtemperatur-flussmedel i glasyr, eller som fluss i lermassor. Förpackning med 5 kg.