Flytvikt, viskosimeter av glas, längd 10 cm. Man använder en flytvikt för att mäta flyttalet. Vikten består av en luftfylld, utdragen glascylinder med en tyngd i den ena änden. Inuti cylindern finns en skala graderad från 40 till 60. När flytvikten doppas i upprörd glasyr ställer den sig lodrätt, beroende på glasyrens täthet sjunker den mer eller mindre djupt. På skalan avläser man flytvikten i höjd med glasyrytan. Med vatten eller mer glasyrpulver kan man justera tätheten till önskat flyttal. Vid varje glasyr anges ett vägledande flyttal. I synnerhet när det gäller effektglasyrer är detta flyttal inte entydigt. Dessa glasyrer varierar i färg beroende på deras täthet, men flyttalet ger i stora drag en anvisning om hur tjockt eller tunt en glasyr skall röras upp. Lägg märke till att skärvens sugförmåga, som bl.a. beror på hur högt skröjen är bränd, påverkar den täthet glasyren skall ha för att resultatet ska bli det man avsett. Även doppningstiden påverkar tjockleken på glasyrskiktet.