Kopparkarbonat F, CuCO3. mol 221. Används som kopparoxid men är mer finmalen, vilket innebär att prickar i glasyr och engobe kan undvikas. Kopparkarbonat är att föredra framför oxid i reducerande atmosfär. Innehåll 100 g.