Kromoxid, Cr2O3. mol 152. Tål höga temperaturer. Blandad med järnoxid ger den svarta nyanser. I zinkhaltiga glasyrer kan man få gula och rödaktiga färger. Blandad med tennoxid kan den ge rosa (Chrometin pink). Innehåll 100 g.