Kvarts 140, SiO2. mol 60. 140 mesh. Grundmaterial i alla glasyrer. Kvarts ger glasyren en hård, genomskinlig yta utan att bilda kristaller. Blanka stengodglasyrer innehåller därför mycket kvarts. Kvarts ingår dessutom som grundbeståndsdel i alla lertyper. - Innehåll 2 kg.