Fältspat, är ett viktigt flussmedel i lermassor och glasyrer. Innehåll 5 kg. Natronfältspat FS(=FR) - Natronfältspat FR har lägre Na-halt än natronfältspat NGS.