Passare enkel, en krumcirkel i stål för keramik. Fot- och krumcirklar används för kontroll av arbetsstyckets mått, den förra för invändiga, den senare för utvändiga mått. Stor; 30 cm