Petalit, Li2O. Al2O3. 8SiO2. mol 612. Används som ersättning för kali- eller natronfälspat när man vill tillföra litium från en naturlig källa. Petalit är ett kraftigt flussmedel tack vare litiumets låga mältpunkt (618 °C). Petalit innehåller ca 4 % litium. Innehåll 2 kg.