S-LERA, stengodslera för bearbetning. - VIT K148N; 10 KG - En plastisk och finkornig lera med utmärkta tork- och brännegenskaper som under lång tid har använts som produktionslera. - Rekommenderad brännintervall: 1000-1280 °C. Chamotte: 0 %. Torkkrympning: 5,8 %. Totalkrympning: 12,3 % (1200°C). Vattenabsorption: 2,8 % (1200°C).