Tennoxid, SnO2. mol 151. Tennoxid används som vittäckningsmedel i glasyrer. Blandad med andra oxider ger den ofta pastellaktiga färger. Alternativ till tennoxid är "zirkon 5", som är väsentligt billigare men som ger en kallare vit färg. - Innehåll 100 g