Mediums & Additives, ger oändlig kontroll med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser styr färgens arbetsegenskaper. Se produktbeskrivningarna nedan för att hitta rätt medium för ditt syfte. Acrylic Flow Release, 119 ml. Flytmedium som minskar ytspänning i akrylemulsion eller akrylfärg. Acrylic Flow Release tillsätts i akrylfärger för att göra färgen mer lättflytande.