Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper. Medium 3721, Golden Acrylic Glazing Liquid (Satin), är ett laseringsmedium som... Läs mer