Beckers våtrumsgrund, vattenspädbar grundfärg för användning på gipsskivor, puts och betong i våtutrymmen. Den används till förlimning samt limning och grundning av väv. Våtrumsgrund ger ett tätt skikt mot vatten och fukt samt har god vidhäftning och limningseffekt. Innehåll 1 liter.